Audities vakklas

Voor de Vakklas van Musical'sCool! seizoen 2020 - 2021 kun je d.m.v. een video audities doen. Meld je hier aan en je krijgt dan van Amy Beekmans informatie over hoe het een en ander in zijn werk gaat. De minimum leeftijd voor deze Vakklas is dertien jaar en je moet al over voldoende basisvaardigheden op het gebied van dans, zang en spel beschikken.

Producties

Bekijk een compilatie van 'Vincent Light', een musical over het leven van Vincent van Gogh.

Kijk en luister naar enkele songs.

Liedjes van Musical'sCool!.